Okuldan Doğaya

Okuldan Doğaya Sınıf Dışı Öğrenim

Okullar bireyi hayata hazırlayan, öğrenciye ders içinde verilen bilgi, tutum ve değerlerin onun günlük hayatına rehberlik edecek ölçüde olması için belli bir süre içinde yapılan eğitim faaliyetlerinin olduğu yerlerdir. Ancak kapalı ortamda yapılan eğitimler ve etkinlikler bunun gerçekleştirilmesi için yetersizdir.

Çocuklar Sınıfın Dışındaki Dünyayı Tecrübe Etmeliler

Okul ve sınıf dışı eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin öğrencinin sosyal ortamlara olan gereksinimi açısından oldukça önemlidir. Eğitim ve öğretim faaliyetinin okul dışına taşınmasıyla toplumda meydana gelen değişim ve yenilikleri fark etme şansı bulurlar. Bu etkinlikler okul derslerine de olumlu katkı sağlar.

Doğa gezileri ve kampları, öğrencilerin çevrelerindeki mekânsal sorunları yerinde analiz etme, gözlem ve yaratıcı fikirler oluşturma açısından katkı sağlamaktadır.

Gözlem Yapılmasının Bazı Faydaları

 • Öğrencilerin yakın çevrelerini daha iyi tanıma imkanı olur,
 • Daha çok duyu organının öğrenmeye katılması sağlanır,
 • Öğrencilere gerçek ve hayati bilgiler kazandırır,
 • Dikkatlerini artırarak daha fazla  odaklanma yeteneklerini geliştirir,
 • Gerçek dünya ile okul arasında ilişki kurma becerisi kazanırlar,

Bu tür okul dışı etkinleri iyi planlanmalıdır. Etkinlik yeri, zamanı, maliyeti, yöntemi ve etkinlik sorumluları iyi belirlenmelidir. Aileler önceden haberdar edilmeli, alınması gereken izinler önceden alınmalıdır.

Doğa etkinlikleri genel itibariyle şehirden uzak noktalarda olduğu için olası yaralanma ve kaza durumlarında ilk yardımda bulunabilecek sağlık bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası olan görevlilerin etkinliklerde olması gereklidir.

Doğada etkinlik yapmak her ne kadar çok faydalı olsa da, tecrübesiz ve eğitimsiz rehberler ile gidildiğinde istenmeyen kazalar ve kaybolma durumları yaşanabilir. Profesyonel yürüyüş liderleri ile etkinliklerin organize edilmesi gereklidir.

Doğa Gezilerinin Öğrencilere Faydaları

 • Öğrencilerin gözlem, sınıflandırma, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirir,
 • Öğrencinin çevre bilincini geliştirir,
 • Öğrencilerin gerçek ile kurgu arasındaki farkı anlamalarına yardım eder,
 • Öğrencilere sebep-sonuç ilişkisini gösterir
 • Yaşadıkları çevrede sosyal ve çevresel mirası farketmelerini sağlar,
 • Doğa gezilerinin faydalarının görülebilmesi için yıl içine yayılması ve sürekli olarak yapılmasıyla mümkündür. Bir müddet sonra öğrencilerin derslere yönelik öğrenme problemlerini gidermede de oldukça etkili olacaktır.

Özetle öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düşünme becerileri, sosyal becerileri, bilgi ve kavrayışlarının gelişmesine katkı sağlaması amacıyla doğa gezileriyle öğrenmenin sınıf ve okul dışına taşınması, gerçek hayat ile okul hayatının bir bütün olarak sürdürülmesi, öğrencilerin ilgi, merak ve yeteneklerinin artırılması için doğa gezilerinin düzenli olarak yapılması önerilmektedir.

Okullar bireyi hayata hazırlayan, öğrenciye ders içinde verilen bilgi, tutum ve değerlerin onun günlük hayatına rehberlik edecek ölçüde olması için belli bir süre içinde yapılan eğitim faaliyetlerinin olduğu yerlerdir. Ancak kapalı ortamda yapılan eğitimler ve etkinlikler bunun gerçekleştirilmesi için yetersizdir.

Bir Demet Yolculuk olarak profesyonel kadromuz ile öğrencilerin sınıf dışı öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Her yaş grubundan öğrenciyle doğa etkinlikleri yapıyor ve bu süreçte okuldan doğada giden yolda köprü kuruyoruz.

Okulunuzla ilgili doğa gezileri organizasyonu düzenlemek ve öğrencilerinizin akedemik başarılarına katkı sağlamak isterseniz bizimle irtibat kurarak gerekli bilgiyi alabilirsiniz.